Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Oprócz zadań zawartych w celach statutowych Fundacji, Państwo Czarneccy od 2015 roku osobiście angażują się w badania nad innowacyjnymi terapiami nowotworowymi. Darowizny od Państwa Czarneckich współfinansowały prace prowadzone przez lekarzy w Cleveland Clinic, które miały na celu lepsze zrozumienie, jak rozpoznawać i eliminować komórki rakowe bez szkody dla zdrowych komórek.

Praca lekarzy z Kliniki okazała się sukcesem. Nowe, nietoksyczne metody leczenia raka są wykorzystywane w opiece nad pacjentami z najbardziej inwazyjnymi nowotworami, w tym raka trzustki i drobnokomórkowego raka płuca (SCLC).

Z przyjemnością przedstawiamy szczegóły projektu. Zapraszamy do niesamowitej lektury!