Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Wszystkich Stypendystów zapraszamy na FB Fundacji oraz grupę FB – Indeks Start2Star.

Tam zawsze umieszczone są aktualne informacje na temat programu.