Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Od tegorocznej XVI edycji organizacja Programu Indeks Start 2 Star wraca pod skrzydła Fundatora stypendium – Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich.

Do 15. edycji włączenie, wszyscy dotychczasowi stypendyści powinni nadal kontaktować się w bieżących sprawach z Fundacją Pagi. Natomiast od 16. edycji, nowi stypendyści będą zwracać się już do przedstawicieli Fundacji p. Czarneckich.