Skip to content Skip to footer

DLA MEDIÓW

INFORMACJE O FUNDACJI

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich powstała w celu realizacji planów pomocy charytatywnej określonych przez Fundatora,  Leszka Czarneckiego. Zainaugurowała swoją działalność w 2007 roku we Wrocławiu. Do dnia 5.08.2010 r. działała pod nazwą Fundacja LC Heart. Fundacja jest organizacją pozarządową non profit i zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dla dzieci i młodzieży oraz, w przypadkach szczególnych, inną działalnością charytatywną. Zakres działania Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich został określony w statucie.

Główne kierunki działania Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich to:

  1.   Pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej oraz materialnej poprzez urzeczywistnienie idei wyrównania szans.
  2.   Wspieranie wybitnie uzdolnionych przedstawicieli młodego pokolenia dzięki finansowaniu programów stypendialnych (naukowych oraz socjalnych).
  3.   Działanie na rzecz dzieci i młodzieży poszkodowanych w wyniku urazów i chorób oraz umożliwienie im osiągnięcia samodzielności.

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Fundacji, Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych. Fundacja działa na podstawie Statutu i podlega kontroli.

Przewodniczący Rady Fundacji:

dr Leszek Czarnecki

Członkowie Rady:

Jolanta Pieńkowska-Czarnecka

Andrzej Foltyn

Zarząd Fundacji:

Katarzyna Pieńkowska – Prezes Zarządu

Pracujemy nad...

Aktualności

Informujemy, że...

informacje prasowe

Materiały graficzne

Grafika