Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

W piątek 11 października odbyła się inauguracja 12 edycji programu Indeks Star2Star – jednego z kluczowych projektów Fundacji. Pani Jolanta Pieńkowska-Czarnecka – nasza Fundatorka wręczyła studentom dyplomy, które są symbolem wstąpienia do grona stypendystów. Dotychczas Fundacja pomogła wykształcić się już 204 podopiecznym, na co przeznaczyła ponad 12,5 mln zł. Tylko w 2018 r. na cele stypendialne przeznaczono ponad 1,2 mln złotych.

Każdy z uczestników programu otrzyma przez cały okres trwania studiów stypendium w wysokości 1600 zł miesięcznie. W ramach programu Indeks Start2Star przyznawane są one wybitnie uzdolnionym maturzystom z niezamożnych rodzin, którzy kontynuują naukę na najlepszych uczelniach w Polsce.

Wierzymy, że zgodnie z wizją Fundacji nasi podopieczni przez nadchodzące lata będą stawiali kolejne kroki w drodze do samodzielnego uwolnienia swojego potencjału.

Przez ponad 12 lat działalności Fundatorzy przeznaczyli już 56 mln złotych na wsparcie wybitnie zdolnych oraz poszkodowanych przez los młodych osób.