Wersja polska English Version

Pomóż i przekaż nam 1%

 

Darmowy Program PIT

 

Darmowy PIT online wypełniamy we współpracy
z PITax.pl Łatwe podatki.

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich

Fundacja 

 

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich powstała w celu realizacji planów pomocy charytatywnej określonych przez Fundatorów. Zainaugurowała swoją działalność w 2007 roku we Wrocławiu. Fundacja jest organizacją pozarządową non profit i zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dla dzieci i młodzieży oraz, w przypadkach szczególnych, inną działalnością charytatywną. Zakres działania Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich został określony w statucie.


Główne kierunki działania Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich to:

  1. Pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej oraz materialnej poprzez urzeczywistnienie idei wyrównania szans.
  2. Wspieranie wybitnie uzdolnionych przedstawicieli młodego pokolenia dzięki finansowaniu programów stypendialnych (naukowych oraz socjalnych).
  3. Działanie na rzecz dzieci i młodzieży poszkodowanych w wyniku urazów i chorób oraz  umożliwienia im osiągnięcia samodzielności.

 

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Fundacji, Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych. Fundacja działa na podstawie Statutu i podlega kontroli.

 

                            

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich
ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław
tel. 71 782 60 61, e-mail: biuro@fundacjajlc.pl