Wersja polska English Version

Pomóż i przekaż nam 1%

 

Darmowy Program PIT

 

Darmowy PIT online wypełniamy we współpracy
z PITax.pl Łatwe podatki.

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich

 

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich jest jedną z nielicznych w Polsce Fundacji opierających swoją działalność prawie w całości  (99 %) na prywatnym kapitale przekazanym przez Jolantę i Leszka Czarneckich. Fundatorzy do końca 2016 roku przekazali powyżej 58 mln zł. Zyski z inwestycji kapitałowych zostały przeznaczone na działalność statutową, do tej pory Fundacja wydała ponad 18,5 mln zł.

 

Cele Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich:

 

  1. Działanie na rzecz dzieci i młodzieży poszkodowanych w wyniku urazów i chorób oraz umożliwienie im osiągnięcia samodzielności.
  2. Wspieranie wybitnie uzdolnionych przedstawicieli młodego pokolenia dzięki finansowaniu programów stypendialnych (naukowych oraz socjalnych).

 

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich zainaugurowała swoją działalność w 2007 r. we Wrocławiu. Jest organizacją pozarządową non profit i zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dla dzieci i młodzieży oraz, w przypadkach szczególnych, inną działalnością charytatywną. Zakres działania Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich został określony w statucie i jest odzwierciedleniem planów pomocy określonych przez Fundatorów.

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w Rejestrze Fundacji, Stowarzyszeń i innych Organizacji Społecznych. Fundacja działa na podstawie Statutu i podlega kontroli.

 

Szanowni Państwo,

W związku z problemami technicznymi prosimy o wpłaty na poniższe akcje bezpośrednio na konto Fundacji 56 1560 0013 2362 0474 8166 0001 - w opisie cel na jaki wpłacamy.

Wpłaty przez PayU zostaną uruchomione możliwie, jak najszybciej. Bardzo przepraszamy za utrudnienia.

 

 

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich
ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław
tel. 71 782 60 61, e-mail: biuro@fundacjajlc.pl