Skip to content Skip to footer
Formularz

Pobierz formularz pomocy

Some description text for this item

Pobierz i wypełnij formularz pomocy w formacie DOC

Pobierz i wypełnij formularz pomocy w formacie PDF

Pocztą elektroniczną (biuro@fundacjajlc.pl) należy wysłać formularz prośby, ostatnią dokumentację medyczną, oświadczenie/zaświadczenie o kontynuacji bądź podjęciu nauki wraz z ostatnim świadectwem szkolnym lub indeksem oraz zaświadczenie o dochodach (PIT) i zdjęcie beneficjenta. Prosimy o nazywanie załączników zgodnie z ich treścią oraz, w przypadku ewentualnych kolejnych kontaktów, prosimy o zachowanie ciągłości korespondencji mailowej. Załączniki nie powinny przekraczać 20MB.

Na adres Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich (al. KEN 93 (XI piętro) 02-777 Warszawa, Polska) należy wysłać wypełniony na komputerze i wydrukowany 1 egzemplarz formularza prośby o pomoc, czytelnie podpisany (proszę nie wysyłać innych dokumentów pocztą, ponieważ nie będą one odsyłane).