Skip to content Skip to footer

INDEKS START2STAR

Projekt „Indeks Start2Star” jest programem finansowanym w całości przez Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich. Program obejmuje Wsparcie dla wybitnie uzdolnionych maturzystów z niezamożnych rodzin, którzy kontynuują naukę na najlepszych uczelniach w Polsce poprzez przyznawanie stypendiów na cały okres studiów. Beneficjenci otrzymują stypendium, które w znacznym stopniu pokrywa koszty ich kształcenia, utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją. Uczestnicy projektu zobowiązują się do przepracowania w Polsce, po studiach, pięciu lat. Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich finansuje program stypendialny od 2008 roku. „Indeks Start2Star” obejmuje cały, regulaminowy okres studiów, a wysokość stypendiów wynosi obecnie 1600 zł miesięcznie. Dotychczas Fundacja pomogła wykształcić się już 280 podopiecznym, na co przeznaczyła ponad 18 mln złotych. Tylko w 2023 r. na cele stypendialne przeznaczono blisko 1,1 mln złotych.

XVII edycja programu- dla kandydatów na studia – matura  2024/2025. 

1 etap rekrutacji – formularz zgłoszeniowy – 1.03.2024r. – 14.06.2024r. do 24.00. Wyniki pocztą email wyłącznie dla kandydatów zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji – do 21.06.24r.
2 etap rekrutacji – rozmowy online z Komisją Stypendialną + kwestionariusz osobowy – 24-26.06.24r.  Wyniki pocztą email wyłącznie do finalistów/stypendystów XVII edycji programu – do 15.07.24r.

Gala wręczenia indeksów – 4.10.2024 r. (szczegóły bliżej daty uroczystości).

Wypełniając poniższy formularz akceptujesz powyższy regulamin, oraz wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych zgodnie z powyższą informacją RODO.