Skip to content Skip to footer

LIFE CHALLENGES

Program realizuje cele statutowe Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich i skierowany jest do najzdolniejszych absolwentów szkół średnich podejmujących studia wyższe oraz do absolwentów szkół wyższych kontynuujących naukę w renomowanych ośrodkach. Program dedykowany jest także dla osób posiadających i rozwijających wyjątkowe umiejętności. Life Challenges to forma materialnej pomocy dla najzdolniejszej lub posiadającej wyjątkowe osiągnięcia, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej młodzieży z terenu całej Polski. Fundacja w ramach programu pomogła wykształcić się już 45 podopiecznym, a środki pieniężne jakie zostały przekazane na ten cel to prawie
900 000 zł.