Skip to content Skip to footer

FUNDACJA

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich stawia sobie za cel niesienie pomocy charytatywnej osobom potrzebującym. Została założona w 2007 roku we Wrocławiu i jest organizacją non-profit. Przez ponad 12 lat działalności Fundatorzy przeznaczyli już 56 mln złotych na wsparcie wybitnie zdolnych oraz poszkodowanych przez los młodych osób. W ramach programów Fundacji pomoc otrzymało blisko 2 500 podopiecznych.

Głównymi celami działalności Fundacji są:

  • Pomoc dzieciom i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej oraz materialnej w myśl idei wyrównania szans.
  • Wspieranie wybitnie uzdolnionych przedstawicieli młodego, innowacyjnego pokolenia dzięki finansowaniu programów stypendialnych (naukowych oraz socjalnych).
  • Działanie na rzecz dzieci i młodzieży poszkodowanych w wyniku urazów i chorób oraz umożliwienia im osiągnięcia samodzielności.