Skip to content Skip to footer

BĄDŹ SAMODZIELNY

Pomoc skierowana do młodych osób poszkodowanych przez los, które w wyniku wypadków lub choroby nie mogą normalnie funkcjonować bądź ich samodzielność została ograniczona. Fundacja wspomaga adresatów programu poprzez wsparcie finansowe i organizacyjne, których celem jest ułatwienie w osiągnięciu przez beneficjenta samodzielności. Wsparcie finansowe odbywa się poprzez współfinansowanie zakupów sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego (powyżej limitu NFZ), pokrycie kosztów zabiegów operacyjnych (jeżeli poza NFZ) i dodatkowego sprzętu (implanty, stabilizatory, hodowle tkankowe, „inteligentna” skóra itp.). Jest to także pomoc w pokryciu kosztów pourazowej albo pooperacyjnej rehabilitacji oraz dodatkowej nauki lub zakupu pomocy naukowych. Środki pieniężne jakie zostały przekazane na ten cel to ponad 11,5 mln złotych. W ramach programu Fundacja nie finansuje natomiast przewlekłego leczenia i przewlekłej rehabilitacji.

Od początku działalności Fundacja pomogła w ramach programu Bądź Samodzielny ponad 1 500 osobom.