Skip to content Skip to footer
0
Lorem ipsum dolor
0
Lorem ipsum dolor
0
Lorem ipsum dolor
0
Lorem ipsum dolor

Program
Indeks Start2Star

Opis projektu

Projekt „Indeks Start2star” jest programem finansowanym w całości przez Fundację Jolanty i Leszka Czarneckich, a jego realizacja odbywa się we współpracy z Fundacją 2065 im. Lesława A. Pagi. Program „Indeks Start2star” jest obecnie jedynym takiego rodzaju programem realizowanym na terenie kraju. Wsparcie finansowe ma umożliwić wybitnie uzdolnionym, lecz niezamożnym maturzystom kontynuację nauki na najlepszych uczelniach krajowych.

Wyselekcjonowani kandydaci otrzymują stypendium, które w znacznym stopniu pokrywa koszty ich kształcenia, utrzymania oraz inne wydatki związane z edukacją. Uczestnicy projektu zobowiązują się do przepracowania w Polsce, po studiach, pięciu lat. Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich finansuje program stypendialny realizowany od 2008 roku. Wysokość stypendiów wynosi obecnie 1300 zł. miesięcznie. „Indeks Start2Star” obejmuje cały, regulaminowy okres studiów.

 

#NEWSLETTER

BĄDŹ NA BIEŻĄCO!

Some description text for this item

[mc4wp_form id="1069"]