Skip to content Skip to footer

Andrzej Foltyn Członek Rady Fundacji

Radca prawny, specjalista z zakresu rynków kapitałowych, działalności instytucji finansowych, konsolidacji oraz przejęć. Współautor prawa o publicznym obrocie papierami wartościowymi, ustawy o obligacjach oraz związanych z nimi aktów wykonawczych. Uczestnik prac legislacyjnych nad ustawą o giełdach towarowych. Wieloletni doradca Przewodniczącego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, członek Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, sędzia Sądu Giełdowego. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Doradca wielu polskich i międzynarodowych instytucji finansowych. Doradca polskich i międzynarodowych spółek w procesach pozyskiwania środków na rynkach kapitałowych oraz w zakresie realizacji programów opcji menedżerskich i pracowniczych. Doradca i negocjator licznych przejęć, w tym przejęć na rynku publicznym. Doradca polskich i międzynarodowych funduszy inwestycyjnych działających na polskim rynku kapitałowym w zakresie kwestii regulacyjnych, polityki inwestycyjnej i wprowadzania nowych produktów.