Skip to content Skip to footer

Akty prawne

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich działa na podstawie statutu istanbul escort nadanego przez Fundatora oraz:

  • Ustawy o fundacjach ( Dz.U. 46 z 1991r.)

http://www.ms.gov.pl/krs/krs_akty_prawne.php

  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości (Dz.U.01.50.529) określające formę i treść sprawozdania z działalności

www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/rozp_ms_8_05_2001.doc

  • Ustawy z 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873)

http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20030960873&type=3&name=D20030873Lj.pdf