Wersja polska English Version

Pomóż i przekaż nam 1%

 

Darmowy Program PIT

 

Darmowy PIT online wypełniamy we współpracy
z PITax.pl Łatwe podatki.

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich

Bądź Samodzielny


Projekt własny Fundacji Jolanty i Leszka Czarneckich


Adresat:

Dzieci i młodzież ucząca się od 0 do lat 25, którzy z powodów losowych czy chorób i innych zdarzeń zostali wyrwani ze swojego naturalnego środowiska lub nie mogą w nim funkcjonować.   Wsparcie programu ma rozwiązać konkretny problem i ułatwić osiągnięcie samodzielności. W ramach programu nie finansujemy przewlekłego leczenia i przewlekłej rehabilitacji.


Kryteria doboru adresatów programu
1. jednoznaczne rokowanie, co do możliwości usamodzielnienia się rozumianego jako zakończenie edukacji, zdobycie zawodu i zaistnienie na rynku pracy,

2. materialne.

 

W razie wątpliwości, przed wysłaniem dokumentów, proszę skontaktować się mailowo.


Sposób działania

Fundacja będzie wspomagać adresatów programu poprzez wsparcie finansowe i organizacyjne.  


Wsparcie finansowe: współfinansowanie zakupów sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego ( powyżej limitu NFZ), pokrycie kosztów zabiegów operacyjnych ( jeżeli poza NFZ) i dodatkowego sprzętu (implanty, stabilizatory, hodowle tkankowe, „inteligentna” skóra itp.), pomoc w pokryciu kosztów pourazowej lub  pooperacyjnej rehabilitacji oraz dodatkowej nauki lub zakupu pomocy naukowych.

 


Program jest realizowany głównie z własnych środków fundacji.


Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich
ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław
tel. 71 782 60 61, e-mail: biuro@fundacjajlc.pl