Wersja polska English Version

Pomóż i przekaż nam 1%

 

Darmowy Program PIT

 

Darmowy PIT online wypełniamy we współpracy
z PITax.pl Łatwe podatki.

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich

Akty prawne

 

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich działa na podstawie statutu istanbul escort nadanego przez Fundatora oraz:

 

 

  • Ustawy o fundacjach ( Dz.U. 46 z 1991r.)

          http://www.ms.gov.pl/krs/krs_akty_prawne.php

          
  • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości (Dz.U.01.50.529) określające formę i treść sprawozdania z działalności

           www.pozytek.gov.pl/files/pozytek/rozp_ms_8_05_2001.doc

 

  • Ustawy z 24 kwietnia 2003 r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873)

          http://isip.sejm.gov.pl/servlet/Search?todo=file&id=WDU20030960873&type=3&name=D20030873Lj.pdf

 

Fundacja Jolanty i Leszka Czarneckich
ul. Gwiaździsta 66, 53-413 Wrocław
tel. 71 782 60 61, e-mail: biuro@fundacjajlc.pl